Biuro Inżynierii Lądowej "Analizer"

Biuro Inżynierii Lądowej Analizer powstało w kwietniu 2006r. Siedziba firmy oraz Laboratorium Drogowe znajduje się w Chmielniku na ul. R.Mielczarskiego 4. Firma jest przedsięwzięciem prywatnym, działającym wyłącznie w oparciu o własny kapitał. Wykonujemy badania w laboratorium stacjonarnym oraz badania polowe. Dotychczas prowadziliśmy prace na obszarze województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego i śląskiego.

Zajmujemy się obsługą przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu budownictwa drogowego, kolejowego oraz infrastruktury przestrzennej.

Świadczymy usługi laboratoryjne w zakresie badania mas bitumicznych, lepiszczy, wypełniaczy i kruszyw dla drogownictwa, kruszyw do produkcji betonu, materiałów kamiennych dla budownictwa kolejowego i ogólnego, obsługi bieżącej budów, rozpoznania geotechnicznego dla planowanych inwestycji drogowych i kolejowych. Prowadzimy obsługę laboratoryjną zadań na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawców robót.